Gödsel och näring är ett grundläggande behov i odling, pallkragar, land, krukor och trädgård. En växt som vuxit länge på samma plats lakar ur jorden på de ämnena den mest behöver. Grödor som man skördar tar med sig ett visst mått av näring från jorden i grönsakslandet, pallkragen eller rabatten. Självklart då är att vi måste fylla på med näringsämnen om plantan/plantorna, grönsakerna, buskarna och örterna ska kunna fortsätta växa där och utvecklas.

De bästa gödslet är ekologiskt naturgödsel av ko, häst och höns samt nässelvatten, vallörtsvatten, gröngödsling, gräsklipp, ben och blodmjöl.
Gräsklipp är fantastiskt att lägga under, mellan våra örter, buskar och grödor. Dels håller den jorden fuktig, släpper näringsämnen till jorden och gynnar ett bra mikroklimat. Klippet ger också näring och mat till daggmaskarna och andra nyttodjur. Och det bästa av allt är att den hämmar ogräset från att komma upp.

Daggmaskar är de bästa vi kan ha i vår jord. De är duktiga små jordbrukare som rör om i jorden, drar ner och bearbetar växtmaterial både delvis förmultnat och annat som löv och gräsklipp som ligger på jorden. Maskarnas gångar går djupt ner i backen där de myllar och luftar jorden. Genom dem kan luft och vatten lättare komma ner till växternas rötter. Daggmasken käkar löv, gräs, strån och nedbrutna svamp- och växtrester som den sväljer i ena ändan och sedan går det in i daggmaskens egna jordfabrik som den har i magen och ut i andra ändan kommer det fin näringsrik jordmaterial. Den jord som passerat maskarnas tarm har pH7, och maskarna motverkar därför försurning i jorden samt att näringen är färdig för plantorna att ta upp.

I Sverige finns det en rad olika arter av daggmaskar. Daggmaskar hör till de vanligaste djur vi har på vissa marker. Under en kvadratmeter trädgårdsmark kan det finnas hundratals daggmaskar i gynnsamt läge. Dock vill vi inte ha upp daggmaskar i fjällen, de finns inte där naturligt och ska inte spridas dit. Bland annat i Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett miljöproblem. De har visat sig kapabla att förändra hela skogsekosystem. Men i våra odlingar, trädgårdar och rabatter vill vi gärna ha dem. Tilläggas bör att maskar kan liksom inte flytta på egen hand utan de som påträffas på mindre bra ställen har fått hjälp av människan.
Eftersom daggmaskarna andas genom huden måste de hela tiden vara fuktiga och hålla sig till miljöer där de ej torkar ut. Daggmaskar blir ganska gamla ca 5-10 år. De är tvåkönade varelser som bildar både ägg och sperma. Dock så måste de vara två vid parning.

Tillbaka till gödslet. Höns, ko och häst gödsel bör ha brunnit innan man lägger på det på jorden som gödsel runt plantor, träd, buskar och annat i trädgården.
Obrunnen färsk gödsel kommer att börja förmultna om man lägger det i en hög. Under den processen blir gödselhögen väldigt varm, den kemiska processen använder kväve som bränsle för uppvärmningen. Detta kan man utnyttja i sk. varmbäddar, då lägger man jord ovanpå gödselhögen som man odlar i. De blir en varm bädd där plantorna klara lägre temperaturer i, man kan så och plantera ut tidigare och näringsämnena kommer då långsamt frigöras till jorden var efter gödseln brinner klart.
Brunnen gödsel är färdig, den brukar lukta mindre och vara lite torrare, den utsöndrar nu näringsämnen direkt till plantan som den kan ta upp och ger mylla åt jorden. Brunnen gödsel ska myllas ned lite i jorden när man gödslar sina plantor, då förångas inte så mycket kväve. Lägger man på obrunnen gödsel är den inte klar och den ger ingen direkt näring till plantorna utan ger istället material till jorden. Bränningsprocessen utvecklas bara i hög ska tilläggas.
/
Helena på Källmossa