Dröm fram en vacker verklighet!

Inom olika andliga traditioner finns övertygelsen att allt som existerar i den fysiska verkligheten startar i den andliga världen. Det är våra tankar, våra ord och vår fantasi som aktiverar den osynliga världen som sedan manifesteras i den fysiska världen. Vi drömmer...