Hopp (sv.; eng.)

Hopp (sv.; eng.)

Det är en hård uppgift att vara människa på vår planet. Om det är något mänskligheten söker och behöver är det hopp, men uppväxta i en nihilistisk jordmån ser vi inte källorna till äkta, varaktigt hopp. När vi skall inges förtröstan är det för stunden och för dagen...
Spindeln i cirkeln (sv.; eng.)

Spindeln i cirkeln (sv.; eng.)

Vem är du, där i mitten, och vad gör du i härvan av trådar? Spindeln är en passande metafor för det iakttagande mänskliga sinnet som liv för liv fyller den själsliga bägaren med erfarenheter. Historiens etiska föreskrifter och råd har ofta kopplats till bilden av en...