Alla har vi mediala förmågor och när vi tar steget att utveckla dessa får vi tillgång till oss själva på alla plan och flera dimensioner av vår verklighet. Det finns såå mycket mer än det vi kan se med blotta ögat och när du får del av den andliga världen kommer du att inse att du vet mindre än du trodde att du visste och ju mer du lär och utvecklas ju mer kommer den insikten att falla på plats och du kommer att känna ödmjukhet och vördnad för livet på ett djupare plan i ditt medvetande.  Att beskriva den storheten görs bäst med orden Det Är, Jag Är och Du Är.

Att ta steget att utveckla dig andligt och medialt är modigt. Du får möta dig själv, dina inre motstånd och det du varit med om tidigare i livet som du ännu inte släppt taget om.

Inre rädslor, jämförelser, brist på tillit och behovet av att tillhöra, känna dig älskad av någon annan… Alla dina valda sanningar/beslut blir synliga, en del stödjer dig andra inte utan snarare motverkar dig och skapar motstånd i ditt liv.

De har blivit ett så kallat trauma något du var med om som liten i tidiga år, där du valde att tro tex att du inte är värd eller mamma älskar inte mig, det spelar ingen roll vad jag gör så kommer det aldrig vara tillräckligt osv. Under livets gång kommer dessa beslut sanningar att styra dig tex att du om du inte upplevde att dina föräldrar såg dig vid ett tillfälle då det var viktigt för dig, och att du där och då bestämde dig för att jag är inte älskad så kan det hända att du genom livet strävat efter att bli godkänd och älskad av din omgivning och trots att du blir bekräftad om och om igen har du aldrig och kommer du aldrig att bli nöjd eftersom det är mammas eller pappas bekräftelse kärlek du söker i relation till andra.

Läka genom att släppa taget och förlåta

För att komma vidare behöver du släppa taget om dessa valda sanningar dvs  skapa läkning där du kan se att andra människor gjort det de trott var rätt och där insikten hjälper dig att se att dina föräldrar inte visste bättre eller inte hade förmågan att bekräfta dig eller visa sin kärlek till dig osv.

Det kan handla om andra händelser situationer och sammanhang där traumat uppstått och då behöver det läka genom förlåtelse både till de som var där när det hände och i relation till dig att du hållit fast i din sanning och sedan släppa taget. Det innebär att du släpper besvikelse, ledsamhet, ilska, oro, jämförelse mm som inte tjänar dig längre och då kommer du att växa som människa och se hur allt hänger ihop. Du kommer att släppa dömande om dig själv och andra och leva mer i acceptans till dig, till andra och livet i stort. När du landar här är du redo att utveckla dina andliga och mediala gåvor fullt ut och din kanal kommer att vara mer hållande och ren så att kommunikationen med andevärlden och din intuition blir mer tydlig och de blir ett med dig.

Att vara ett med kärnan till allt

Du behöver se att du och din omgivning är skapat ur samma kärna och att ni är delar av en helhet. Du behöver se den fantastiska människa du är och att du har förmågan att skapa det liv du vill leva och att du kan välja att leva ditt liv utifrån rädsla eller utifrån kärlek. När du väljer att leva utifrån kärlek i relation till dig själv, till alla situationer och i alla relationer till allt levande och till allt du möter på din väg går du den väg du är ämnad för och du är ett med kärnan.

För att kunna göra det, behöver du släppa taget om dessa sanningar och de beslut du tagit i relation till dessa genom att förlåta. Både den du upplevde inte lyssnade på dig, såg dig mm och förlåta dig själv för att du hållit fast i den sanningen, slagit på dig själv osv. Det intressanta är att det är ett barn som tagit ett beslut, valt att tro på en sanning och sedan lever du livet i linje med den sanningen och det kan skapa starka motstånd och tar din kraft och energi.

Att se på livet med nya ögon

När du släpper taget och landar i dig kommer du att uppleva en befrielse och nya möjligheter kommer in i ditt liv. Du kommer att se på verkligheten med nya ögon.

Det låter kanske enkelt det jag skriver här sanningen är att det handlar om att bli medveten om vad som styr dina val, dina tro-satser och hur det påverkar dig och hur det har påverkat dig genom livet.

Att ta beslutet att du vill komma vidare och göra dig beredd på att släppa och förlåta. Det är en process som kan ta tid, men kan också gå fort när du bestämmer dig och tar vägledning och aktivt går till handling.

Ge  dig själv och de rätta förutsättningarna

Så att utvecklas medialt och andligt börjar med din personliga utveckling som sedan utgör grunden i din fortsatta utveckling på ett andligt och medialt plan. Jag vill också säga att ska du jobba som medium, healer, terapeut, psykolog, coach eller med människor i utveckling på ett eller annat sätt, där du vägleder ger stöd behöver du ta dig själv på allvar och processa dessa områden i ditt liv där det finns blockeringar rädslor och låsningar innan du tar emot egna klienter. Jag menar här att du behöver kunna lägga dig själv åt sidan och vara helt närvarande med din klient och kan du inte det, behöver du ge dig själv tid att läka och släppa för att sedan ta upp klientarbetet igen.

Nu är det så att människan alltid är i utveckling då livet är i rörelse hela tiden och du kommer att möta delar av dig som du behöver förlika dig med lära av och det kommer upp saker du behöver släppa taget om även om du jobbat dig igenom det du trodde var den slutgiltiga blockeringen så kommer det att komma mer längs vägen i samband med din utveckling.  Utifrån att livet är föränderligt och din komplexitet som människa i relation till andra människor ser jag att du precis som jag ska lyssna inåt till dina behov och fortsätta jobba med dig själv, vara nyfiken på dig själv och ta hjälp för läkning när du behöver. Att leva som du lär helt enkelt. Livet är till för att utforskas levas och njutas och att ge och ta emot kärlek och allt börjar med dig ingenting är större  eller mindre än den minsta komponenten i dig.

All kärlek till dig // Liselotte