VAD ÄR BÄST ATT GÖRA I VIRUSTIDER?

Om du frågar dina celler vad de önskar att du ska gör är svaret tydligt. Alla dina organ som lungor, hjärta, hjärna- ja ALLT i din kropp är celler. För att cellerna ska vara starka, bygga immunförsvar och stå emot virus vill de att du gör 4 enkla och naturliga...