Kanske har du lagt ner tid och engagemang på affirmationer, målbildsträning och ”vision-boards” och trots det bara blivit besviken över att inte ha uppnått det du önskat dig? Attraktionslagen är naturligtvis inte enbart fel, den innehåller en grundläggande sanning om att vårt medvetande är skapande, men en viktig komponent och naturlag fattas – och det är vår karma.

Oavsett om det kan kännas tufft för vårt egot att tillstå det så vet vi inte alltid vårt eget bästa. Det innebär att vi alla är fria att använda våra egon till att sukta efter sådant som ligger helt på tvärs med vår utveckling, det vill säga det som på längre sikt inte gynnar oss. Och kanske är det så att vi inte bara suktar efter det utan har en tendens att bli helt ”besatta” av det som vi tror att vi måste ha eller få för att bli lyckliga. Vi kämpar, forcerar och står i med våra affirmationer – och lägger mycket tid, kraft och energi på att ”manifestera våra mål” så att vi till slut har skapat ett liv som nästan enbart ser ut att handla om manipulation. På det sättet kan vi vara väldigt säkra på att vi håller ”olycksgenen” igång. Och vi gör den dessutom starkare på detta sätt. 

Så mycket enklare då och framförallt mer glädjefullt och avslappnat att strunta i allt sådant! Själv är jag övertygad om att vi med tron på vårt medvetandes kraft – en tanke som i sig är både sann och fascinerande – ändock har kommit på villovägar. Och sidospåret handlar om att vi använder medvetandets kraft utifrån egots önskningar och glömmer – eller är omedvetna om – att vi är delaktiga i något mycket större, som övergår vårt eget förstånd. 

Jag har de senaste åren stärkts i övertygelsen att vi behöver ”lämna över” – våra utmaningar, våra problem och svårigheter till en Gudomlig kraft – ( kalla den kraften för vad du vill om du får hicka av ”Gud” eller ”gudomlighet”…) Att lämna över handlar inte om att enbart ”samarbeta” med kraften – då egot ändå ofta vill vara med och bestämma vad vi tror är bäst för oss – utan att i fullständig tillit överlämna sig. Och lita på att denna kraft sedan levererar vägledning, hintar, synkar etcetera som för oss vidare och gör att vi kan tackla utmaningarna bättre. För vägledningen kommer, om vi vågar satsa på den absoluta övertygelsen och tilliten. Gör vi heller inte motstånd mot tanken att vi upplever precis de omständigheter och den livssituation – som vi – just nu – skall ha av någon anledning, underlättar det för oss. På det sättet så litar vi till att karman har sin gång – som den konsekvens och naturlag den är som ger oss alla återvändande upplevelser av både kul och mindre kul konsekvenser – men alltid med en kärleksfull avsikt att få oss att växa som individer.

Med den insikten djupt förankrad i hjärtat slutar vi att kämpa så förtvivlat – mot Livet, Gud och våra omständigheter. Vi börjar förstå att den där miljonen som varit på tapeten i affirmationslistan de senaste åren kanske inte är den bästa utvecklingen för oss just nu. Och detsamma gäller kanske också för flera av de andra målen på ”shoppinglistan” till Universum vi har lämnat in. Om vi trots enträget affirmationsjobb ändå inte uppnått det vi önskar så kanske det helt enkelt är så att med alla affirmationer och mental träning i världen inte – just nu – skall nå det vi önskar. Det kanske är “totalfel” för vår utveckling och det kan t o m vara så att vi blir förskonade från något genom att inte uppnå det vi tror är bäst för oss.  

Inspirerad av bland annat Tosha Silver vars budskap handlar om “överlämnande” har lett till att BÖN landat i mig mer och mer. Och med det en ännu starkare och snabbare kontakt med det Gudomliga. Synkarna och hintarna, den inre kommunikationen trycker på mer och mer. Jag upplever att när jag lämna över i bön och ber om hjälp och vägledning, behöver jag inte själv “tänka ut” allt… Det blir som ett driv, ett kall som bara växer sig starkare och starkare.

En konsekvens av detta är den kursdag “Be för livet” som jag nu planerat. En kursdag i syfte att stärka tilliten till Livet och som vill förmedla den viktiga balansgången mellan att förstå att våra tankar/vårt medvetande skapar – och att vi samtidigt ödmjukt behöver inse att vi har en verksam karma som behöver göra sitt, och som vi med all fri vilja och affirmationer i världen, inte kan “tänka bort” eller hindra. (Däremot kan vi absolut använda bön till att be om kraft och vägledning i svåra stunder för att på bästa sätt klara av dem…) För mig är detta förhållningssätt dessutom ett uttryck för den rörelse som växer sig starkare nu över hela världen – “The rise of the Feminine”. Det handlar om att leva i samklang med Moder Jords röst och inte längre – enligt den gamla världens prägling – bara kämpa, slåss och hävda sig till varje pris.

Detta känns sååå spännande och meningsfullt. Premiärkursen i november i Göteborg är redan full och jag planerar en dag i Stockholm i december. Självklart kommer jag att hålla i flera dagar framöver – så hör gärna av dig om du har lust att hänga på!

www.agnetaorla.se