Det nya Ljusnätverket (griden), som är ett energinätverk runt hela jorden, har under flera år byggts upp på olika sätt för att vara som en mall för den nya jorden.

Delvis har den byggts upp av Ljusarbetarna med hjälp av de nya energier som kommit in till planeten. Delvis ligger det i Universums plan och vi får hjälp utifrån att väva denna nya väv av medvetenhet, ljus och information, för det nya.

Energi är mallen för den fysiska verkligheten, och vi alla ljusarbetare har tillsammans byggt upp stommen för det nya att födas.

Vi har hjälp av den energi som vi ursprungligen har med oss, som starseeds, stjärnfrön. Vi har med oss den kunskap, visdom och de energier och koder för det nya, i vår grundläggande energikonstitution. Vi har varit och är vandrande mottagare för de starka nya energier som strömmat in till jorden under många många år. Vi är här för att förankra dessa energier och det gör vi genom oss själva.

Det är vårat stora uppdrag.

På så sätt har vi gemensamt byggt upp Ljusnätverket. Det är som en byggnadsställning för den nya jorden att byggas upp kring. Ljusnätverket är mallen för det nya och den fysiska verkligheten rättar sig efter den.

Vi har alla en möjlighet och ett val här. Vi kan välja att tona in oss på och leva i/med de högvibrerande energierna i det nya nätverket. Eller inte?

Detta pratade jag mycket om i Del 10 av Light Gatherings som heter Parallella verkligheter och The Event.

Under kommande 21-dagars healing kommer vi att koppla in oss till detta gemensamma globala Gyllene nätverk.

Vi har sedan 2014 fyllt detta nätverk med en DNA-uppgraderingskod som heter The Golden Frequency. Vi har placerat ut en massa uppvaknandekoder och koder som aktiverar och uppgraderar oss till den nya versionen av människan.

The Golden Frequency är en energi som gömdes på Atlantis, vid det senaste fallet, för att göras tillgänglig nu i vår tid. Den är en av de många energier och koder som stödjer vår Uppstigningsprocess.

Denna energi fick jag och min tvillingsjäl i uppdrag att ta hand om vid Atlants-fallet, och jag har delat med mig av den genom gratis videos, gratis healingar och den finns även inprogrammerad i kristallsmycket 533.

Ta gärna del av hela Föreläsningen med frågestund och överföring av energin här.

Sedan 2014 har koderna i The Golden Frequency gjorts tillgängliga för oss pö om pö.

Koderna har varit förvarade i ett väl bevakat rum på skeppet och har laddats ner i nätverket och nått de personer som valt att ta del av dem. Det har under dessa år gjorts nedladdningar av nya koder i The Golden Frequency under vissa perioder. De har laddats ner i nätverket och till de som är kopplade till det.

Sedan i maj 2020 är alla koderna i The Golden Frequency utplacerade i nätverket och de finns tillgängliga för oss.

Dock gäller samma sak som tidigare, att mottagarna av koderna får ta del av olika koder och olika mängd, beroende på vad personen ska ha just nu och är mogen för att ta emot. Då det är väldigt stark energi är det viktigt att personen inte ”överladdas” med för mycket. Denna nedladdningsprocess sker helt automatiskt och för det högsta bästa.

The Golden Frequency är en punkt på schemat för 21-dagars healingen och under dag 9 kommer den att delas med deltagarna.

Hela denna process där vi gemensamt kopplar upp oss och in oss på det globala Gyllene Ljusnätverket innebär en enorm förstärkning av Ljuset, både i oss själva och gemensamt, som sedan sprider sig vidare till andra.

Här sker en enorm transformation globalt sett, i den process vi gör tillsammans.

I denna gemensamma sammankoppling i Ljusnätverket kan stora uppgraderingar och reningar ske, även dessa både individuellt och kollektivt. Dessa steg sker under tre dygn under 21-dagars healingen – dag 10, 11 och 12.

I denna gemensamma sammankoppling ges en möjlighet att förenas och gå bortom våra skilda åsikter om allt som sker i vår värld idag. Vi kan se genom våra ögon av ovillkorlig kärlek och acceptera varandra och våra olika ståndpunkter. Det finns ingen anledning att argumentera utifrån att egot vill ha rätt längre. Vi behöver inte övertyga någon annan om att min väg är den rätta vägen eller min åsikt är den rätta.

Vi kan välja kärleken här – alltid.

Livet ger oss en gratis kurs som lär oss att öva på att ständigt vara i den ovillkorliga kärleken, oavsett vad andra väljer, tycker, gör osv.

Genom att se det gudomliga i allt och alla, underlättar vi att navigera i att egot gärna vill blanda sig i och ha rätt.

Vi inbjuds hela tiden till att utforska mera kärlek, i varje situation och i varje interaktion med andra människor. Låt ditt ego bjuda in kärleken på en kopp värmande omsorgsfullt tillagat thé. Tillåt dig att se och uppleva det sanna ljuset och den sanna kärleken, i allt och alla.

Denna sammankoppling i det Gyllene Ljusnätverket, och efterföljande förstärkningar, reningar och uppgraderingar, som kommer att ske under 21-dagars healingen är en förberedelse inför The Event.

Innan The Event sker kommer det nya Ljusnätverket som kodar för den nya världen, kopplas loss från det gamla nätverket som gällt för den gamla jorden. En ny koppling kommer även att etableras in i det fysiska så att den materiella transformationen kan ske med hjälp av de nya koderna.

Under 21-dagars healingen byter vi alltså ut det gamla nätverket till det nya.

När då sedan energivågen eller energivågorna i The Event kommer in mot jorden, så är nätverket etablerat till 100% och energin kommer att kunna nå in dit den ska, på ett perfekt sätt.

Vad det verkar så kommer The Event att ske kring den 21 december 2020, men det är inget som vi kan förutspå. Allt beror på vad vi väljer och hur saker å ting utvecklar sig. Det är viktigt att allt sker i exakt rätt ordning.

Processen då det gamla kopplas loss manifesterar sig fysiskt som att de gamla systemen faller, vilket vi redan kan se en försmak av idag.

Genom att vi kopplar samman oss i detta kraftfulla Ljusnätverk kan vi stå starka tillsammans när allt faller.

Lyssna gärna till videon nedan, där jag utvecklar allt detta lite mera.

Jag ser fram emot att få göra denna episka 21-dagars healing tillsammans med alla er!

Vi startar den 5 okt och bokningen är öppen tom 28 sept. Du bokar in dig HÄR!

I kärlek,

Zoë