Woaw! Lyssnar just nu i dagarna på flera intressanta föredrag  från”The Ancestral Healing Summit” från The Shift Network som håller på hela veckan. Fantastiskt informativa och givande intervjuer – alldeles gratis!

Temat handlar om vårt arv, det som vi har med oss av präglingar på gott och ont från våra förfäder, som vi ofta inte ens vet om men som trots det påverkar vårt liv, långt mer än vad vi har förstått.

Talare som Mark Wolynn, Heather Dane, Sue Morter med flera har lämnat många spännande exempel på temat hur levnadshistorier och öden som hörde till upplevelser våra släktingar hade för flera hundra år sedan, kan finnas i oss som diffusa, mer eller mindre starka rädslor, hämningar och oönskade mönster som vi inte förstår orsaken till. 

Dessa levnadsmönster, både positiva och negativa håller sig kvar generation efter generation, trots – eller kanske just på grund av – att de aldrig erkänts eller pratats om – säkerligen sådant som hört till de familjehemligheter som sopats under mattan. 

Lika mycket som detta tema tas upp så nämns också det superintressanta området epigenitik, det område inom molekylärbiologin som visar på att våra gener också är beroende av vårt beteende, det vill säga den information som vi ger dem via våra tankar, känslor och vår livsstil. Utifrån epigenitikperspektivet är det alltså inte 100% säkert att vi utvecklar de sjukdomar, beteenden etcetera som till exempel våra föräldrar eller andra släktingar hade. Vi är inte helt igenom våra geners eller vår historias slavar. Det intressanta är istället vår egen påverkan där vi förstår att vi lever i en samverkan med de präglingar vi bär på – och våra egna medvetna val. 

Jag tycker att det är spännande att kunna hantera bägge perspektiven samtidigt – att det inte nödvändigtvis behöver bli ett ”antigen- eller- resonemang”. Precis som i övrigt skuggarbete så behöver vi börja med att erkänna hur vi och vår verklighet förhåller sig – utan skönmålande eller önsketänkande. Det gäller utifrån detta förfäderspräglingsperspektiv också. Först när vi ser riktigt klart kan något förvandlas och sluta hindra oss att leva det liv vi önskar.