Inom olika andliga traditioner finns övertygelsen att allt som existerar i den fysiska verkligheten startar i den andliga världen. Det är våra tankar, våra ord och vår fantasi som aktiverar den osynliga världen som sedan manifesteras i den fysiska världen.

Vi drömmer på natten då vi sover – men glömmer bort att vi genom vår föreställningsförmåga och fantasi ständigt drömmer fram och skapar bilder under hela vår vakna tillvaro. Vilken värld är vi med om att drömma fram? Vilken dröm är vår gåva till världen? Låter vi fantasin arbeta för – eller mot oss?

Energin går dit uppmärksamheten går. När vi tillåter vår oro, vår ilska, våra negativa tankar och känslor att ta över ger vi energi – och därmed skaparkraft till just detta. På det sättet skapar vi mer av de mardrömmar vi allra helst önskar slippa. Universum är lydigt, och säger alltid ja till det vi sysselsätter oss mest med.

När vi gång på gång ställs inför tuffa utmaningar i våra liv eller möter konflikter, orättvisor, våld och krigsscener i nyhetssändningar är det lätt att tappa modet och fastna i negativ känsloladdning.  Istället för att permanenta de tillstånden, behöver vi påminna oss om att det vi och världen behöver i situationer av förlorat hopp, är mer hopp. Hur svår, hemsk och ofattbar situationen än är – både på en personlig och samhällelig nivå – bör vi agera positiv motkraft, och inte själva bidra med än mer förtvivlan.

Att varje dag avsätta en stund för disciplinerat fantasiarbete och bygga med fantasin är en underbar vana. Det kan bli en stund av avslappning, inspiration och läkning . Det kan också bli en stund då vi finner hopp, mening och riktning i livet. Genom att bygga upp det vi önskar i fantasin för vi det närmare den synliga verkligheten.

William Butler Yeats uttryckte det så här:”Allt som vi skapar i fantasin, om vi bara ger det en tillräcklig stark form, förverkligas i vårt liv, antingen genom vår egen själ eller genom naturens ande”

Så tag din dröm på absolut allvar! Måla upp visionen framför din inre syn – och gör det ofta. Se den, känn den som självklar. Idogt och uthålligt fantasiarbete där vi håller drömmen levande kan inte annat än manifesteras – förr eller senare.  Vattna din drömvision och ge den näring. Se till att den är rejält laddad med lust, längtan och passion. Bry dig inte om vad andra säger är möjligt eller inte. Låt inte andra stå i vägen. Bär inte heller deras bagage av besvikelser och avundsjuka. Glöm inte att de vars egna drömmar krossats ofta försöker krossa andras. Ramlar du på vägen – res dig. Kättra upp igen, gör vad som krävs. Påminn dig om att det bara finns ett enda misslyckande – att ge upp.

Följ Mark Twains ord:  “Om tjugo år kommer du att känna dig mer besviken över det du inte gjorde än det du gjorde. Så kasta loss. Segla ut från den trygga hamnen. Fånga passadvindarna i seglen. Utforska. Dröm. Upptäck.”

Låt fantasin arbeta för dig och med dig, så att din vandring här på jorden, blir en vandring i skönhet!

Agneta Orlå

Share This