Att drömmar och drömkunskap skulle kunna vara en väg till självinsikt och självkännedom och ett verktyg inom området personlig utveckling är kanske något som många känner till. Att drömarbetet dessutom i sin förlängning skulle kunna var en väg till fred kanske inte är en lika självklar koppling.

Men det är just det som drömarbete är – en väg till fred med sig själv och därmed andra. ”Dreaming the soul back home” skriver ju Robert Moss, en inspirerande drömlärare jag tagit starkt intryck av. Och precis så är det – genom att lyssna på drömbudskapen samarbetar vi mer och mer med vår själ – och låter oss ledas av den.   

Grundtanken i drömarbetet är att allt vi möter i drömmarna inklusive de hotande figurerna i våra mardrömmar t ex är aspekter av oss själva. Om vi då flyr ifrån dessa eller på olika sätt försöker undvika dem innebär det att vi undviker kontakt med oss själva – och att vi motarbetar kontakten med icke- erkända eller medvetna sidor och behov inom oss. Det handlar om att erkänna, bejaka och hitta konstruktiva sätt att uttrycka de sidor inom oss som är så omedvetna att de så att säga får gå ”bakvägen” via drömmarna för att göra sig påminda. Och drömmarna har en tendens att komma tillbaka, om och om igen tills dess att vi har tagit emot budskapet och gjort erforderliga förändringar i vårt liv.

Arbetar vi med våra drömmar på detta medvetna sätt innebär det att vi sluter fred med oss själva. Förstår vi också vitsen med att på detta sätt hämta hem våra projektioner – ( Ja!, drömarbete och skuggarbete – en annan av mina passioner –  hänger såklart ihop! ) –  innebär det också att vi har förstått att vi egentligen bara har en enda fiende – den inom oss.  Vi börjar mer och mer inse att yttre fiender utifrån denna insikt endast utgör en spegel av icke-erkända sidor inom oss själva… Med den insikten djupt förankrad så förstår vi att vägen till yttre fred endast kan handla om att ta ansvar för den inre freden. Så länge vi motsätter oss denna tanke kommer yttre fiender ständigt att uppstå, eftersom motorn till att de existerar finns inom oss själva.

Dessutom kan drömarbetet resultera i att vi får tag på olika talanger och positiva egenskaper som ännu inte fått fullt utrymme i våra liv, vi får varningar gällande skeenden som håller på att utvecklas i våra liv som inte är optimala för oss, vi får hjälp med healing och lösningar på olika problem.  Så bonusen av att ägna oss åt drömarbete är oändlig!

I Göteborg har jag en drömworkshop den 17 januari på SSG, Grundkurs steg 1 den 16 februari och steg 2 i Göteborg 26 januari samt den 27 april i Stockholm. ( se mitt kalendarium för mer info www.agnetaorla.se)

Varmt välkomna på mina drömworkshops och drömkurser om du blir nyfiken på att gå drömmandets väg du också! .