Att finna sin potential skulle jag säga är detsamma som att finna sig själv, sin inre kärna, det inre ljuset och det sanna jaget. Jaget som är i kontakt med själen, livskraften, hjärtat och din inre röst. Att leva i sin potential handlar om att ge sig själv utrymme och att leva från den inre kärnan. Det är ingen prestation, det är inget vi gör – det handlar om något vi ÄR. Att vara sig själv. Din potential och kärna – är som en lysande vacker och helt magisk diamant som finns inom dig, som strålar av ljus och vill få vara synlig så att den når ut till andra. Under livets gång så bidrar uppfostran, kulturella normer, trauman och svårigheter till att vi får vi för oss att vi ska vara något annat än det vi är, så vi bygger skydd, murar och fasader runt vår inre diamant. Diamanten finns alltid där, inom oss, den lämnar oss aldrig – den är som vår ljusaste livskraft som alltid bor i vårt inre. Ibland behöver vi bara hjälp för att finna den igen och ta ner de skydd som vi av olika skäl byggt upp runt den. Det innebär ett arbete att finna sin kärna, befria sig från skydd, murar och skal – men det är aldrig en ansträngning att vara i kärnan, i sin diamant – där känns det rätt, du är i kontakt med dig själv, med livet och livskraften, du har energi och gör det du är bra på och det går lätt. Det är skydden och allt det som vi byggt upp runt oss som tar vår energi och hämmar och hindrar oss.

Energimedicin handlar om att läka blockeringar så att energin kan flöda fritt inom dig, i din kropp, i tankar, känslor och i din energikropp. Vi kan jämföra energiflödet med en vattenslang, när det flödar fritt så flödar det utan ansträngning, men om det blir veck på slangen så ökar trycket och ansträngningen. Det är samma sak med våra egna hinder, hämningar, skydd och blockeringar – de får trycket att öka och det tar energi från oss, det gör oss trötta.

Energimedicin handlar om att släppa på blockeringar och frigöra det naturliga flödet, frigöra den inre kärnan och stärka kontakten med din inre diamant – så att du kan leva din potential. Det kan vi göra själva. Genom att medvetet fatta ett beslut av att välja att finna och leva vår potential, att finna och leva utifrån vår inre kärna och diamant.

Myten inom personlig utveckling och hälsa är att livet kan vara som en dans på rosor jämt, att vi är lyckad när vi hela tiden mår bra, är glada och har energi. Men så ser inte livet ut, det är ebb och flod, en naturlig rörelse. Att leva i sin kärna och potential handlar om att bjuda in hela livet, hela flödet och erkänna, känna och vara i det. I glädje och i sorg. Det är när vi hämmar flödet som blockeringar skapas och från de blockeringarna manifesteras problem i våra kroppar, i våra tankar och känslor.

Ett sätt att främja energin och det naturliga flödet är att stanna upp och reflektera liksom meditera, för att frigöra oss från det som tagit energi, tacka för det som gett oss energi. Genom att stanna upp och rena vårt energiflöde, i det lilla och i det stora, så hjälper vi oss själva att komma i kontakt med vår inre kärna och potential. Ju mer sanna vi är med oss själva desto starkare blir vår relation med vårt inre och vi hjälper vår inre diamant att få stråla, inifrån ut.

Här är en enkel övning som du kan göra som reflektion med penna och papper eller göra i en meditation, som hjälper dig att rensa din energi och fylla på dig med tacksamhet och stärka kontakten med din kärna och dina önskningar.

I samband med meditation, gärna vid fullmåne så är det värdefullt att stanna upp och reflektera över månaden som har gått. Vad har du upplevt, vad har fyllt på dig med energi och vad har tagit energi från dig? Vad vill du överlämna till Universum från det som har varit? Vilka blockeringar är du redo att överlämna till Universum så att du kan bli fri från dem och främja ditt eget flöde? Och vad är du tacksam för, vad vill du tacka Universum för från den gångna månaden? Vilka upplevelser har skänkt dig glädje, ro, kärlek, ljus, närvaro och energi? Känn in allt det goda fullt ut i ditt hjärta och sänd din tacksamhet till Universum.

Bjud nu in ditt hjärta att uttrycka sina drömmar som du har för den månad och den tid som kommer. Vad drömmer ditt hjärta om, vad önskar du uppleva, vara med om och göra? Låt ditt hjärta tala till dig, helt fritt och notera vad det uttrycker. Tacka ditt hjärta när det har sagt sitt och överlämna också dina drömmar och önskningar till Universum, så att Universum kan vägleda och guida dig till det ditt hjärta önskar eller något ännu bättre.

Tacka dig själv för att du tog dig tiden att reflektera eller meditera.

Av: Lina Lanestrand, www.linalanestrand.se