Att tolka sina drömmar och förstå innebörden är spännande! Men – det räcker inte med att enbart förstå dem och stanna där. Vi bör ta drömmen vidare! Då hjälper vi till med att manifestera drömbudskapet så att det ”spiller över” i denna verkligheten och sätter sig ordentligt. Men också för att insikterna skall djupna och kanske avslöja ännu fler nivåer av självkännedom för oss. På mina fortsättningskurser i drömarbete jobbar vi med flera olika sådana steg.

Drömtrumresa

I grundkursen lär vi oss att resa in i drömmen med trummans hjälp och kommunicera med de olika drömfigurerna, för att få tag på drömbudskapen. I fortsättningsgrupperna reser vi även in i varandras drömmar för att delge vår egen upplevelse av  drömmarens dröm, och kan på det sättet bidra med nya aspekter och tolkningar som ger ökad förståelse för drömmaren.

Fabulera – och skriva om drömmen

Sagor har ofta ett lyckligt slut och vi kan på samma sätt gå vidare med våra egna drömmar som slutat oönskat och skrämmande till exempel, och både skriva och teckna/ måla ett nytt mer harmoniskt slut. På det sättet ”lurar vi oss själva” på ett konstruktivt sätt – vi hjälper oss själva över rädslor och inre motstånd, och segrar över tidigare begränsningar.

Rollspel

Vi gestaltar drömmen bland annat genom att ta hjälp av olika gestaltterapeutiska tekniker där drömmaren själv får ”bli” de olika drömfigurerna och växla mellan rollerna/de olika drömsymbolerna och själv kommunicera utifrån de olika symbolerna – och känna in vad de upplever, känner och önskar. 

Rollspel kan också göras på det sättet att drömmaren väljer ut några personer som får spela upp sin dröms alla figurer och symboler – ytterligare ett sätt som kan förstärka och fördjupa dröminsikten.

All leva drömmen

Eftersom våra drömfigurer ofta är våra delpersonligheter är det väsentligt att vi låter dem leva med och inom oss ett bra tag efter det att vi har haft drömmen, så att vi inte omedelbart sorterar bort drömmen då vi skrivit ned den och eventuellt gestaltat den på något sätt. Jag brukar uppmuntra deltagarna att måla en bild på den guide, kraftdjur eller hjälpare till exempel som dykt upp i drömmen och fortsätta att stärka kontakten med denna drömfigur som kan tjäna som en fortsatt vägledare och ”kraftförstärkare” i den utveckling drömmaren är inne i. Har du till exempel drömt om ett barn kan det vara ditt eget inre barn som behöver erkännas och bli lyssnad till nu, även om du i dag är vuxen och barnet i drömmen bara några år. Du kan hela din barndomsupplevelse på det sättet genom att stärka kontakten med detta inre barn och låta den delen av dig prata med dig – och komma ikapp dig själv nu istället. 

Genom att jobba vidare med drömmen på detta sätt inser vi vilket konkret terapeutiskt verktyg vi har tillgång till genom att ta nattens drömmar på allvar. Blir du nyfiken är du mer än välkommen på någon av mina drömkurser under våren!