Hur motiverar vi egentligen oss själva och hur håller vi motivationen igång? Hitta din motivation är en antologi utgiven av Ariton förlag, där jag och 14 andra skribenter delar sina bästa motivationstips. 

Detta är en bok för den som har svårt att hålla motivationen uppe när livet sätter krokben för en. Det är en bok fylld av inspiration för den som tvivlar på sin förmåga. För den som vet precis vad som borde göras men ändå inte gör det. För den som stakat ut sitt mål men ändå inte når ända fram. Om självledarskap, viljeriktning och drivkraft. Om fallgropar och misslyckanden. Och hur man vänder det till framgång. En bok att bli glad av och att hämta kraft ifrån.

Här följer ett utdrag ur mitt eget kapitel i antologin:

”Ordet motivation kommer från det latinska ”movere” som betyder att flytta, sätta i rörelse. När vi är motiverade är vi alltså i rörelse, vi förflyttar oss från en punkt till en annan, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Den motivationsnivå vi i stunden har är alltså avgörande för om vi kommer att delta i en aktivitet eller inte. Enligt motivationsforskaren Frederick Herzberg är motivation ”den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål”.

Men vad är det då som får oss att bli aktiva och att känna motivation för något? Är motivation enbart något man ”bestämmer sig för” genom att efter en intellektuell analys sätta upp diverse mål?  Handlar det enbart om järnvilja,  kamp och forcering? 

Om man skall sätta begreppet motivation under lupp så är jag övertygad om att man behöver förstå inspirationens betydelse. Dessa två begrepp är närliggande, och används ibland felaktigt synonymt men varje ord har sin specifika mening och fyller sin speciella funktion. De påverkar också varandra och är ömsesidigt beroende av varandra. 

Inspiration kommer ur latinets inspiro som betyder inblåsa liv i, väcka. Det närliggande latinska ordet spiritus betyder ande, andedräkt, själ. Ur dessa ords betydelser kan vi då förstå att vi genom inspirationen blir väckta till liv, får liv inblåst i oss genom kontakten med vår själ. Detta i sin tur aktiverar oss, sätter oss i rörelse utifrån det som inspirerat oss. Vi har då blivit motiverade till handling. Motivationsmotorn är igång. 

Många är de konstnärer, författare, musiker och vetenskapsmän som genom historien vittnat om den vägledning de fått i sitt skapande, och som hjälpt dem ur situationer där de kört fast. Inspiration har kommit som ingivelser, drömbudskap och som bönesvar. De är inte något de själva har funderat ut, det har kommit till dem. På detta sätt har de fått inspiration till motivation, vilket ofta har hjälpt dem att enträget fortsätta sitt kreativa arbete oberoende reaktioner från sin omgivning…”

I nästa utgåva av Tidningen Inspire skriver jag mer om just motivation och inspiration.