Vi människor har ett behov av samhörighet och sammanhang. I det moderna västerländska samhället har stammen separerats från oss och ”staten” har tagit över. När årtiondena rullar förbi så tycks glömskan infinna sig – vi verkar ha glömt våra rötter. Familjer är inte en stam bara för att det heter familj. I alla fall inte per automatik. Många vittnar om att de inte känner sig hemma i familjen. Inte den de växt upp i. Och bland heller inte i den de själva varit med och skapat.

Resultatet är uppenbart då vi allt mer ser psykisk ohälsa, missbruksproblem, ensamhet, kamp, våld och mycket annat. Känslan av att vara separerad är uppenbar. Den moderna människan har förvandlats till en konsument som under sin livstid förväntas stoppas in i normer och lyda. Människan klarar inte det och systemen urartar. Det som är naturligt kallas för onaturligt. Och det som är onaturligt kallas naturligt. Regeringars agerande visar detta. Läkemedels- och livsmedelsindustrin är också tydliga exempel på detta. Pengar och makt är viktigare än individen. I en stam där man höll samman skulle aldrig detta gå att genomföra. Så därför tog man stammen ifrån människan.

Det som är naturligt kan inte dö.

Det som är naturligt i oss kan inte dö. Det kan glömmas men inte dö. Människan är av sin natur ett flockdjur men vi behöver få komma hem till vår ”egen” stam. Allt fler beger sig därför till sammanhang där man får vara med likasinnade. I sociala sammanhang där man blir sedd, hörd och känner tillhörighet. Här hittar man hem till sin borna födslorätt att få göra sina hälsoval, att förlita sig på sin egen inre storhet och gudomlighet snarare än religiösa påbud. Här delar man insikter och hittar sin självkänsla i gruppen. Man försöker att lämna ekorrhjulet och beger sig istället tillbaka hem till stammen, familjen.

Familj är inget man har, det är något man skapar. Därför kan familj numera vara människor utanför den ”vanliga” familjen. Och i det uppstår stammen igen. Där ser man varandra och tar hand om varandra. Där är man välkommen och ingen har makten. Det skapar frihet istället för kaos. Det skapar sinnesro istället för stress. Det skapar kärlek istället för krig.

Alla våra problem i världen beror på andlig brist. Därför är lösningarna också av andlig art. I en fungerande stam finns andligheten naturligt och den uttrycks inte minst genom att alla har samma värde, alla får komma till tals och alla är älskade för dem de är. Och all andlig utveckling är egentligen ett nedslipande av egot så att det som redan är sant inom oss kan få komma fram. Andlig utveckling är med andra ord ett igenkännande av vad som alltid funnits inom oss.

Din stam kallar på dig

När vi kliver in till vår ”tribe”, vår stam, så ger vi oss själva därför möjligheten att skapa oneness. Såväl bröder som systrar emellan på det fysiska planet. Men också oneness på det metafysiska planet. Vi är alla sammanbundna med varandra genom det kvantfysiska fältet. Vi kan kalla det för Källan. Eller så kan vi kalla det för samma ord som fortfarande används av stammar som inte gått förlorade, nämligen Gud.

Bege dig till din stam – de kallar på dig och du är både önskad och väntad!
©Jai Gurudev Thornell
www.loveit.se