Varje val som vi gör, stort eller litet, ändrar inriktning på vårt liv. Kvaliten på våra val avgör om vi kommer att kämpa i frustation – eller leva våra drömmars liv, ett fullödigt liv. Det som gör oss människor annorlunda än andra livsformer är vår förmåga att överväga våra val och göra genomtänkta medvetna val. Det fria valet är en dyrbar gåva som getts oss! Frågan är om vi använder oss av denna gåva tillräckligt mycket, och vad de eventuella konsekvenserna blir av att vi inte gör det. 

Vi säger att vi vill en sak – men vårt liv visar ofta på ett helt annat resultat än det vi säger oss vilja.  Nuet är baserat på de val vi gjort – igår, för ett par dagar sedan eller för 10 år sedan. Vi hamnar sällan i situationer där något plötsligt bara faller sönder över en natt, beroende på ett enda dåligt beslut. Oftast finns det bakomliggande orsaker till just ett sådant händelseförlopp. Vi är där vi är på grund av upprepade omedvetna eller osunda val som vi själva har tagit, dag efter dag, och där summan av dessa val är den verklighet vi befinner oss i. 

De pågår ofta en inre kamp inom oss mellan omedvetna engagemang och vår själs önskningar. Vår själ längtar efter det som skall ge oss glädje och självförverkligande – men våra omedvetna underliggande engagemang strävar efter att uttryckas och bekräftas. De bakomliggande viljorna är så starka på grund av att de är våra första och främsta viljor och beslut. Ofta är deras ursprung omedvetna rädslor. Lämnar vi dem utan granskning håller de oss kvar i det förflutna och berövar oss den framtid vi förtjänar. 

Dessa bakomliggande krafter tvingar oss att gång på gång upprepa samma självsaboterande beteende samtidigt som de underblåser vår resignation. Eftersom de flesta av oss inte fått vetskap om vad som egentligen har makten över oss, är vi omedvetna om att dessa viljor existerar.  Kampen då vi säger att vi vill en sak och gör en annan fortgår och vår känsla av maktlöshet inför att inte nå den framtid vi önskar, ökar ständigt. Varje gång vi tar ett beslut som går i konflikt med vårt inre, vårt hjärtas röst, försätter det oss i ett stresstillstånd som berövar oss mer och mer av vår livskraft. Utan tillgång till vår fulla livskraft blir vi också mer mottagliga för negativa influenser som påverkar oss, både fysiskt och psykiskt. 

För att bryta detta behöver vi ta för vana att tänka över våra val, leva mer medvetet närvarande för att kunna bryta autopilotens makt. Vi behöver ställa oss frågor av typen:

Kommer detta val leda mig mot en inspirerande framtid – eller blir konsekvensen att jag är fast i det förflutna?

Kommer detta val att ge mig ett långsiktigt förverkligande mot mitt mål – eller en kortsiktig tillfredställelse?

Är detta en handling utifrån kärlek till mig själv eller ett självsaboterande agerande?

När vi avslöjar motsägelsen inom oss, när vi inser att det är den dolda viljan som har makten, hjälper det inte att döma eller anklaga oss själva. Istället får vi påminna oss om att första steget till förändring är just medvetenhet, och utifrån det fatta nya konstruktiva beslut, om och om igen, tills dessa har intagit autopilotens plats.

Lycka till – och ha en go helg allihop!