Separationen är en illusion som blir väldigt verklig genom våra fem sinnen! Men bortom denna illusoriska värld finns den riktiga världen.

När jag ser dig, så ser jag mig. När du ser mig, så ser du dig. Vi har aldrig varit åtskilda, aldrig separerade från varandra. Det finns ingen annan där ute mer än Ettheten. Vi kan kalla varandra för bröder och systrar tills vidare. På ytan verkar vi var helt olika och i våra beteenden kan vi ibland stå långt ifrån varann. Men när det kommer till kritan, när allt som är förgängligt har försvunnit så återstår bara det som är sant – att det vi trodde var vi, visar sig bli ett och samma.

Det finns ingen anledning att vänta på att det synliga ska försvinna. Vi kan redan nu enas om det som redan är enat. Vi kan redan nu vara det som redan är varandet. Och vi kan redan nu låta det lilla jaget få omhuldas av vårt enade större Jag.

Oneness är ingen intellektuell lära, ingen religion, inget som behöver funderas igenom. Oneness är att agera i det som redan är sant och som inte kan göras osant. Oneness har ingen motsats eftersom det inte kan finnas två sanningar. 
Tron på att det finns motsatser underhålls bara av egot men också det är en illusion. Vi kan skjuta sanningen framför oss, men vi kan inte undvika den. Förr eller senare så kommer vi alla hem till den.När jag älskar dig, så älskar jag mig. När jag älskar mig, så älskar jag dig. Tack för att jag får se mig själv i dig! Det är vackert!

© Jai Gurudev Thornell