Jag läser ännu en gång, en gammal bok- ”Nattlektioner ”- skriven av två kvinnliga forskare Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla, Författarna ställde sig frågor som: Är människan en kropp som har en själ? Eller är hon inte snarare en själ som har en kropp? Vad händer då med henne – själen – när kroppen dör? Och vad gör själen när kroppen sover?

De ville ta reda på om det var sant som den gamla esoteriska kunskapstraditionen hävdade att vi under sömnen kan besöka skolor i en osynlig värld och bli undervisade om oerhörda och fantastiska ting. Boken är resultatet av deras ansträngning. Den innehåller drygt åttio nattlektioner som behandlar olika ämnen. Fram växer en storslagen vision av människan, hennes situation och framtida möjligheter i en mångdimensionell tillvaro.

Detta är spännande tankar som enbart stärker min egen uppfattning att vi varje natt kan få tillgång till den samlade kunskap som finns från alla som gått före oss , sedan urminnes tider – deras insikter, specialkunskaper, upptäckter. Via en kunskaps- eller inspirationsbank som vi var och en har möjlighet att ”koppla upp oss på” kan vi få hjälp och vägledning från denna källa. .

Kanske är det till och med detta som vi kallar att ”sova på saken” – då vi mer eller mindre medvetet vänt oss till vårt undermedvetna då vi haft olika bryderier och vill ha hjälp. När vi sedan vaknar så har vi lösningen på problemet eller har fått vägledning angående hur vi skall agera.

Varför inte sätta detta i system och ta för vana att vända oss tlll Drömkällan precis innan vi somnar? Formulera det du behöver hjälp med. Lämna över det och lita på att svaret kommer att levereras! Lycka till!

Agneta Orlå