De är många – representanterna för den Mörka Modern – Kali, Hekate, Persephone, Baba Yaga och Hel till exempel. Dessa undervärldsgudinnor hjälper oss att återta kraften från skuggans grepp och omvandla den till livgivande kraft och styrka.

I den månkurs jag följt den sista tiden jobbar vi vid en av månfaserna just med Kali. Vi använder hennes kraft till att på djupet kapa band som håller oss kvar i det förflutna, och därmed på ett omedvetet plan hindrar oss att bygga det liv och de drömmar vi längtar efter.

Hon kan för somliga te sig skrämmande med hennes okompromissvilliga kraft och styrka, men är egentligen enbart ”mörk” och hotande för egot och dess vilja att understödja osanningar och illusioner. Hon kommer med nödvändiga dödsprocesser – men skänker också liv. 

Hennes fas kommer ganska tidigt i måncykeln, cirka en vecka efter nymånestarten, och är till för att hindra oönskade repriser som står ivägen för uppnåendet av kreativitet och skapande. Hon hjälper oss att skala av rädslans makt och ”håll dig på mattan”- budskap, ofta inplanterat i oss sedan lång tid tillbaks.

Jag använde med kraft, högt och ljudligt hennes mantra ”Kaliyeh Swaha” och kapade symboliskt med hennes svärd de band jag önskade släppa. Häftigt, kul och befriande! Kanske  är det något du också kan ha användning för?