I min krönika i det senaste numret av tidningen Inspire skriver jag om portaler. Jag ger min bild av vad en portal är, hur de bildas, varför de uppkommer och framförallt hur vi kan ta del av dess kraft.

Det är flera portaler som ska öppnas under Uppstigningen och det duggar tätt nu mellan dessa portalöppningar.

Jag har, sedan i somras, varit involverad i ett öppnande av en portal på Öland.

En plats på ön kom till mig och jag har varit där vid fyra tillfällen, för att hämta information, göra förarbetet och aktivera delar av portalen inför öppnandet. Jag har varit på platsen både själv och tillsammans med andra och det stora öppnandet skedde den 11 november 2019.

Som alla vet sker väldigt många ljusarbeten bakom kulisserna och jag skulle kunna skriva travar med böcker om de Indiana Jones-liknande äventyr vi har varit på under alla år. Här vill jag dela med mig av en del av det vi jobbade med i öppnandet av portalen på Öland.

Vid de olika besöken hämtades information om denna kraftplats och vad som finns inkodat där. Det finns 9st fysiska stenportar in till denna runda kraftplats. I stenportarna finns information inkodad och det är via dessa fysiska portar som kristusljuset ska föras in igenom. 

När ljuset passerar de nio stenportarna accelereras ljuset enormt, av koderna, vilket skapar en gigantisk kraft. Under hela kraftplatsen finns kristaller som delvis skapar en helig geometri och delvis har information inkodad i sig. Ljuset som kommer in igenom stenportarna slussas in i den heliga geometrin. 

Denna runda geometri skapar en ytterligare acceleration i forma av en spiral och ljuset förs in mot mitten med en enorm kraft. 

I mitten finns en halv stencirkel. Dessa stenar är programmerade och uppkopplade till olika civilisationer, som t ex Sirius, Plejaderna etc, för att underlätta kontakt med dessa. Denna halva stencirkel skapar som en livmoder och är också centrum för portalen. 

Ljuset som förs in och accelereras skapar som en tornado i mitten. Ju mer ljuset ackumuleras och accelereras växer denna tornado i höjd. Tornadon blir allt kraftigare, samtidigt som den heliga feminina energin kommer upp ur marken, för att blanda sig med Kristusljuset i centrum för portalen, i kraftplatsens livmoder. De båda krafterna blandar sig och blir till slut så kraftfulla att de tillsammans spränger igenom dimensionerna och portalen öppnas. 

Pånyttfödelse med kontakt mellan dimensionerna.

I och med portalens öppnande underlättas kommunikationen med andra civilisationer via den. Dörren är öppen, både för kommunikation och den möjliggör även för skeppen att visa sig mera fysiskt.

I samband med att portalen öppnades utfördes även ett stort ljusarbete för att rena bort de mörka patriarkala krafterna på ett mycket djupt plan.

Det här var den extremt korta versionen av öppnandet av portalen samt ljusarbetet som kom med det.

Det är mera som ska göras med denna portal och flera portaler som är kopplade till denna. Det är anledningen till varför jag i detta skede inte skriver ut platsens namn.

Min upplevelse är att ljusarbetena går oerhört lätt och smidigt numera, om jag jämför med tidigare arbeten. Det går oerhört lätt att transformera mörka krafter. 

Så underbart!

I kärlek,

Zoë