Det är antagligen med en suck av lättnad du nu lämnar januari månad bakom dig. Du har överlevt, om än troligen ganska sargad och trött i själ och kropp. Februari bjuder på nya energier och nu reser sig din gudomligt feminina kraft.

Pallas Athena tar plats på arenan och hon riktar sitt spjut mot den södra noden i Stenbocken. Det är dags att lämna dina gamla patriarkala mönster som du lärt dig av samhället, religioner och även av din pappa och dina maskulina förfädersled.

Så vem är Pallas Athena? Enligt legenden föddes hon ur Zeus huvud efter att han hade svalt hennes mamma, som då var gravid med Pallas. Zeus är symbolen för det patriarkala, dominanta maskulina som äter upp den gravida, livskraftiga, spirande feminina kraften och som – trots att den blivit uppäten – vägrar ge med sig.

Ut ur det maskulinas huvud klättrar nämligen Wonder Woman, med rustning och spjut redo för att ta upp fighten. Hon är starkare än Superman och står upp för det goda. Hon sägs vara lika ”skön som Afrodite, vis som Athena, starkare än Herkules och snabbtänkt som Hermes”. Ja, hon utgör faktiskt förlagan till DC Comics-karaktären.

Pallas Athena är regnbågskrigaren, den fredliga förhandlaren, advokaten som vill rättvisa, jämlikhet och allas bästa. Och om det högsta bästa för alla blir utmanat, är hon redo att försvara det med sitt liv och gå i döden för det. Det sägs att många av de politiker som varit framstående fredsmäklare har en stark Pallas Athena i sin astrologiska karta.

Så tillbaka till det som sker nu. När södra noden (det du lämnar) och Pallas Athena möts i Stenbocken reser sig din inre feminina kraft och sätter ner foten. Det är nog nu. Det är slut med undergivenheten, att foga dig i gamla mönster och du kräver att hela du får finnas. Det är slut med att anpassa dig till de mönster som samhället utvecklat och i detta får även relationen till din pappa en översyn. Och om du har en partner som bekräftar din pappas mönster så påverkas även det.

Vad sa samhället, skolan eller din pappa till dig som du lydigt fogade dig efter och som stal din kraft? Att inte vara så känslig? Att inte gråta? Att vara tyst? Att anpassa dig? Att inte vara besvärlig? Att inte skratta högt? Att inte avbryta? Att inte bli arg? Att bocka och niga inför överheten? Att inte vara för duktig och låta andra vinna? Att vara som de andra och inte utmärka dig? Att göra allt för att tillhöra gruppen och göra som de andra? Att följa spelreglerna och leka Följa John?

Nu kommer Pallas Athena, din inre Wonder Woman, att ta upp fighten med alla de övertygelser som noga inpräntats i dig och dina förfäder. Den sargade gudomligt feminina urkraften kommer upp ur djupet där hon tryckts undan och hon gör det med ett avgrundsdjupt vrål.

Låt det komma. Släpp din inre feminina kraft fri. Och när hon blir befriad, när bojorna släpper, så kommer även ilska och sorg. Låt det komma. Du får i början av veckan stöd av feminina Venus och Saturnus (karmalärare, härskare över tiden) och från mitten av veckan av kommunikationens (ditt uttryck) Merkurius i andliga Fiskarna i en aspekt till revoltören och omstörtaren Uranus i manifesterande Oxen.

Ditt hela jag, ditt sanna jag, tar plats i världen. På söndag den 9/2 (i magiska 20 grader) sker en fullmåne i kreativa, glädjefulla, sprittande, barnsliga, strålande Lejonet. Det innebär att du nu under veckan, inför fullmånen, skalar av sådana mönster som lagts som ett tungt, tjockt täcke över din kraft. Du återtar din fulla potential, din kreativitet och din fulla glädje.

Fundera gärna på om det fanns något projekt eller någon händelse som inträffade under de första dagarna i augusti. Det ger dig ledtrådar till det som du lyfter av nu och som du är klar med.

Välkommen ut i ljuset! Det blir en introspektiv vecka med nya insikter som troligen innebär tvärvändningar i det som du har planerat. För även de planer som du har lagt upp, har du skapat utifrån den du varit och det som du kunnat göra i det gamla. Nu är nytt på väg in. Och du kanske inte alls ska göra det du gjort tidigare. För du är inte den personen längre.

Det är nya gåvor på väg in, nya sammanhang, nya själsvänner att skapa och vara kreativ tillsammans med. Om du rusar in i något nu, kan det hända att dina planer grusas. Det blir tvärstopp och du kan uppleva det som ”misslyckanden”. Så avvakta, invänta med att sätta igång med planerna. För de kommer ändras.

Ta hand om ditt inre barn under veckan. Vårda din inre kraft, för när den kommer är den mäktig. Du reser dig ur djupet av allt det som lagts över dig och din kraft. Som ett rytande vulkanutbrott kräver du din rättmätiga plats i världen.

Se nu till bara att vulkanutbrottet sker så skonsamt som möjligt för dina närmaste. Målsättningen att ”inte kasta ut barnet med badvattnet” gäller fortfarande. Minns att det är en process som du går igenom. Och att även de går igenom en liknande process. Pallas Athenas energier drabbar alla lika, utan urskiljning. För nu reser sig även Moder Jord.

Så stanna i din kreativitet. Sätt av tid för dig själv och utforska ditt inre. Det är oändligt mycket som händer inom dig nu. Var i det som sker, stanna i det. Och var modig.

I det nya finns ingen karta eller kompass. Det du trodde att du visste och den du trodde att du var, existerar inte längre. Och dina barn, dina vänner, din partner, dina arbetskamrater – ingen av dem är längre densamma. Precis på samma sätt som du förändras, så förändras även de. Du behöver därför lära känna dem på nytt.

Det är nu som din inre kompass blir viktig. Vad säger ditt hjärta? Vad och vem längtar du efter? När känner du dig trygg och älskad? Utforska vad du själv vill och vem du själv är, bortom förväntningar och masker.

Det som sker nu är magi på riktigt.
Hjärtats magi.

Nu återtar du din fulla kraft och din rättmätiga position i världen.
Äntligen får du lov att vara du.
Precis så som du är. Underbar.
Oavsett om du är man eller kvinna i det här livet: Du är Wonder Woman.

All kärlek, glädje och healing!
Lillemor Golden Dragon & the Golden People of Light