En dag som denna firas Fars dag. Minnen och upplevelser förstärks av en pappa som antingen finns i livet fortfarande eller som för många av oss finns på andra  sidan. Som astrolog tycker jag att det är mycket spännande att bland mycket annat intressant kika på just faderspräglingen och vad vi fått med oss av den präglingen och vad som ännu idag lever inom oss.

Solen i horoskopet symboliserar fadern, faderspräglingen och i sin förlängning relationer och upplevelser med alla yttre fäder –  det vill säga auktoriteter, ledare, lärare. Genom att studera solen i tecken samt aspekter till solen kan vi får tag på mönster om just detta område.  Vi kan se hur vi relaterar till dessa akutoriteter – eller inte alls lyckas med dessa relationer  – och vad som krävs av oss för att komma ur sådana mönster

Ett annat område som solen i horoskopet speglar är vägen till en stark självbild – och den har en stark och tydlig koppling till just faderspräglingen. Det betyder utifrån ett astrologiskt perspektiv att vi – på någon nivå, mer eller mindre tydligt – har samma utmaning i livet som vår egen far vad gäller att skaffa oss en stark uppfattning om vår identitet, vilka vi är och vår egen självbild. Om vår egen far aldrig blev sin egen auktoritet, aldrig på allvar kunde leda sig själv, fatta egna själständiga beslut utan gick i andra starka personligheters ledband – så har vi med alla säkerhet samma problem som en utgångspunkt i våra egna liv.

Och om vi som kvinnor dras till män så ser vi också att man efter man bär på samma mönster som vår far, även om det från början i relationen inte var så uppenbart. Det mönstret kan inte brytas förrän vi ”sett” denna prägling och på allvar tagit ansvar för den.

Att studera solen i horoskopet är att bli kompis med fader, faderspräglingen – och sig själv!

Ha en fin Fars dag allihop!

Agneta Orlå