Livet är fullt av dem – livet handlar om perspektiv. Inom modern psykologi t.ex. har man formulerat ett antal grundläggande perspektiv på oss som människor:

Det biologiska perspektivet med hjärna, nervsystem och kemiska processer; det psykodynamiska som handlar om det omedvetna, barndom och drifter; beteendeperspektivet där endast det synliga och mätbara är intressant; det humanistiska där en fri människa främst drivs av behovet av att förverkliga sig själv; det intellektuella, kognitiva förhållningssättet: tänkande, språk, minne, inlärning mm – och det sociokulturella perspektivet, som studerar hur beteenden förändras beroende på social kontext.

DET YOGISKA PERSPEKTIVET

Ur ett yogiskt såväl som ett buddhistiskt perspektiv kan allting ses som antingen vara på väg; på väg att utvecklas ut ur, alternativt upplösas in i – ingenting. Detta ingenting är naturligtvis inte ingenting så som i ett tomrum/vakuum, det är istället det där allra djupaste, det där allt annat underliggande kvantfältet, fyllt av ännu omanifesterad potential, det kvantfysiken benämner som Nollpunktfältet, alltings potential – Zero Point Field.

HAVET OCH VÅGEN

Det finns en fin, relativt lättförståelig liknelse om detta utifrån bilden av det stora världshavet. Om havet är Nollpunktfältet så är du och jag och allt annat vi ser och upplever omkring oss olika vågor på dess yta. Havet är ett, dess vågor är många. Vågor som under en tid, av en eller annan anledning rör sig över havet. Stora tsunamivågor, små lugna kluckande vågor, intensivt stormpiskade vågor, vågor som rullar ett kort stycke och andra vågor som rullar länge, länge! Någonstans, någon gång, på något sätt upphör alltid den där enskilda vågen – och havsytan stillar sig ett ögonblick.

Hur vi tar oss an, följer och förhåller oss till alla dessa olika vågor och hur vi förhåller oss till den helhet som är världshavet och nollpunktfältet, det avgör hela vår världsåskådning, hur vi tar in verkligheten – så väl som våra djupare upplevelser av skönhet och mening.

Det är inte alltid vi förmår ta in verkligheten på detta sätt – men precis som att alla aspekter av en våg och dess varande på havsytan kan upplevas som ett uttryck för naturens egen skönhet, in action, så kan alla aspekter av ett liv och ett varande upplevas utifrån sitt eget inneboende, transformerande uttryck – under sin blomning, i sin fulla prakt och genom vissnandets processer (vår, sommar, höst).

Tillvarons stora, mäktiga vågor är lätta att se, ta in och få olika former av upplevelser kring. Men det kan också vara så, att vågorna, kvantfältets och livets allra enklaste, mest fundamentala uttryck är så fint subtila, så små krusningar på ytan att det krävs ett meditativt stillat, ytterst närvarande sinne för att alls upptäcka och kunna njuta av dem – livets subtiliteter. Där tränar oss yoga och meditation i att stilla oss själva för att kunna uppnå denna nivå av närvaro.

Alla dessa vågor, som kan hänföras till och ses som ständiga skiftningar i naturen och i världen runt omkring oss, kan också direkt översättas till tankar, känslor, ord och beteenden i oss själva och inuti andra omkring oss. De kan också spegla, vilka olika agendor vi och andra kan tänkas ha – och vad det skulle kunna innebära att inte ha någon agenda alls…….

SANNINGEN

Yogan säger att om du verkligen är intresserad av sanningen – den Objektiva Sanningen – släpp då alla dina kärt hållna uppfattningar och åsikter om, för eller emot – och sträva istället att djupast in i din egen sannaste kärna uppleva allt så som det faktiskt är, istället för hur du emotionellt och/eller kognitivt, i ditt sinne kanske hoppas och önskar, alternativt fruktar att det borde vara.

Sanningen ÄR. Det är vi, de enskilda små vågorna, som när vi rullar fram i våra inkörda hjulspår inte förmår se helheten. Det är dock ingenting som behöver göras. Det handlar enbart om att kunna skifta perspektiv för att se den större bilden. I varandet, innanför görandet, längst in i Stormens Öga, där ökar din närvaro, där ökar medvetenheten. Inga krav att möta, ingen rädsla att känna – enbart djup närvaro – och djupt grundade, lugna djupa yogiska andetag.

Där längst in finns Sanningen. Ärlig, sårbar, alltid villig att leda dig till verklig transformation, som ALLTID kommer inifrån. Yttre förändring är alltid enbart yta. Sanningen är en form av ordlös kommunikation som öppnar upp fönster inifrån, snarare än bygger murar runt om. Sanningen ÄR!

I AM – säger Sanningen – I AM

_____________________________________

Denna typ av tankegångar ingår i I AM PROJEKTET, som innefattar yogapass och meditationer, workshops och utbildningar, både live och online.

VINN ETT 6-MÅNADERS ONLINE ABONNEMANG!

Få tillgång till 250 yogapass och meditationer; 15, 30, 45 och 75 min. långa pass med mig som alla kan delta i. Vi lottar ut 10 abonnemang bland er som kommenterar och taggar detta inlägg senast den 20/7. Vinnarna informeras den 21/7. Skriv en mailadress i ditt inlägg.

UTBILDA DIG I YOGA

Utbildning till yogainstruktör inom IAM PROJEKTET startar i höst i Stockholm, Mölle, Dala-Floda och i Oslo. Läs mer om utbildningen och vad tidigare deltagare tyckt om den HÄR

HA EN FORTSATT LJUVLIG SOMMAR!