Det är inte ovanligt att vi hittar på historier för att förklara det som händer oss i vardagen. När saker sker tillskriver vi dem oftast en innebörd som bygger på våra förutfattade meningar. Vi försöker förstå det som händer genom att vända oss till sådant som redan tillhör våra erfarenheter, sådant vi redan känner till om orsak och verkan. Det kan vara användbart men är också något som kan leda till missförstånd och ställa till det för oss om vi tvärsäkert hävdar att vi alltid vet anledningen.

Kanske du också kan påminna dig om alla de gånger du varit helt säker på att det förhöll sig på ett visst sätt angående både människor och situationer – och efter att sanningen uppenbarat sig skämts ordentligt för att du på förhand dömt en person eller händelse till exempel. Det är sällan vi känner till hela bakgrunden – och det är detta som övningen gäller. Att träna oss att bli ”coola iakttagare” och basera våra iakttagelser på fakta, inte egna antaganden, gör att vi vinner mer lugn, harmoni och kraft.

Övning: Att bli en “cool iakttagare”

1. Lägg märke till ditt sätt att reagera på människor och situationer som får dig att “ gå igång” , reagera starkt och tappa humör och kraft.

2. Notera dina tankar om situationen och lägg märke till om du tillför några tolkningar till situationen – förutom att coolt enbart registrera fakta om vad som faktiskt sker. (någon beter sig vårdslöst i trafiken, någon går före dig i kön i affären etc) Tillför du en tolkning som egentligen inte alls har med situationen att göra?

3. Fråga dig vad det är? Från vilka tidigare upplevelser/situationer känner du igen den känslan/reaktionen? Kan du se att det är två olika upplevelser – nu och då?

4. Vilken innebörd och vilka eventuella fördömanden lägger du på människor och händelser i ditt liv? Stärker det dig eller tar det din kraft ifrån dig?

Ju mer vi lyckas ta ett steg tillbaka mitt i våra reaktioner och känslouttryck – desto mer vinner vi på det. Lycka till!

Kommentarer:

  • Marie KattilakoskiTack Agneta, precis vad jag behövde. Jobbar mycket med detta nu men snurrar in mig i mina tankar o hittar inte ut. 💖1