Det är lätt att ryckas med i det som tycks pågå utanför oss själva, i världen just nu. Mörket verkar synbart letat sig inom även inom det andliga men det är en illusion liksom allting annat. Det som pågår är snarare att mörket som finns ÄVEN hos andliga utövare exponeras. Detta sker eftersom mörker och ljus nu överallt separeras allt tydligare.

Ur ett högre perspektiv så är allt i sin naturliga ordning. Vi är i ett “wake up call”. Och detta vi är egentligen ett jag. Separation existerar bara i egots värld men det som är ett med Gudomligheten är just det, bara ett. Uppvaknandet sker alltså i mindet. Consciousness innebär att vakna från drömmen, från illusionen. När vi sover för länge på morgonen så tenderar våra drömmar att bli allt tokigare och jobbigare. Så är det också ur ett högre perspektiv.

Gå inte in i dramat

Det bästa vi kan göra är att INTE gå in i dramat. Att inte låta oss förledas av det som tycks ske. Om vi vill ha förändring så måste vi vara den själv. Dela inte i sociala media sådant som utgår från rädsla. Undvik mediarapportering. Läs goda nyheter. Sprid goda nyheter. Dela med dig av kärlek. Agera i kärlek. Var den förändring du vill se i världen. Och framför allt, var den du är menad att vara.

©Jai Thornell