Vi är mitt i det stormande Stora Uppvaknandet och vi närmar oss den kritiska massan för ett Massuppvaknande. Fler och fler vaknar, klockan tickar…

En väldigt viktig del i denna process är att mörker/obehagligheter/negativa saker förs upp till ytan. Dessa behöver synliggöras för att vi ska kunna gå vidare i Uppstigningen och skapa en jord i fred och harmoni. Allt som vi inte önskar ha i vår verklighet exponeras, det belyses av det starka ljuset, för att kunna läka ut och transformeras.

Denna process kommer vi inte undan.

Alla 3D-cirklar behöver slutas, både personligen och kollektivt, innan vi kan gå vidare till nästa steg i vår evolution.

På samma sätt som vi själva behöver lyfta fram våra egna skuggsidor/vårt eget mörker i ljuset för att kunna läka ut och befria oss ifrån dessa, kan vi inte längre gömma mörkret i Moder jords kropp. Allt behöver komma upp till ytan för att helas.

Detta är en smärtsam process, jag vet, men nödvändig.

Vi är relativt många Ljusarbetare som har som uppgift att vara ”Sanningssägare”, att lyfta fram och exponera detta mörker för andra att se.

Denna exponering är ENORMT VIKTIG för processen just nu!!

Jag kan inte nog trycka på det.

Men, några har frågat….

Hur kan vi skapa en jord i fred och harmoni när det negativa mörkret måste exponeras? Det vi fokuserar på växer ju, eller hur?

Jag har tagit upp det här i en tidigare live-sändning hur man jobbar med den här biten energimässigt, men förtydligar här också.

Det viktiga är att arbeta parallellt i detta, att ha flera olika bollar i luften, och framförallt vara noggrann med var du lägger ditt huvudfokus.

Du är alltså helt och hållet fokuserad på slutmålet av en ren, harmonisk och fredlig jord, du håller en extremt hög vibration, du står stadigt i ditt inre ljus och SAMTIDIGT exponerar du dessa mörka handlingar som behöver synliggöras.

Ditt energifokus är alltså på ljuset, inte på mörkret.

Det innebär att du inte förstärker mörkret med din egen energi. Du håller ett neutralt sinne och observerar, du håller ditt fokus på ljuset, men du går inte in i mörkret och geggar runt och förstärker det. Du lyfter endast fram det och säger ”titta här”.

Låt det sedan bara passera, du har gjort ditt jobb. Exponera och släpp, exponera och släpp.

Så det viktiga är att du känner att du klarar av att stå stadigt i ditt ljus när du väljer att exponera mörkret.

Börjar du vackla, och kanske dras in i mörkret, blir negativt påverkad av det, ta en paus och stärk dig själv och ditt eget ljus innan du går vidare.

Personligen klarar jag inte av att ta del av allt för mycket av det mörkaste mörka i allt detta. Jag vet nu vad som försiggått i maktens korridorer, jag behöver inte veta mera.

Det är med hjälp av vårt enormt starka ljus, som skapar som en stadig ljuspelare rakt igenom kroppen och strålar ut från oss med starka pulserande ljusvågor, som vi har en möjlighet att transformera mörkret.

Tänk dig Ärkeängeln Mikael med ljussvärdet som skär igenom allt mörker. Det är så vi jobbar i denna process. Vårt starka ljus skär igenom allt mörker och transformerar det.

Mörkret klarar inte av den höga frekvensen, det kan inte samexistera med ljuset. Det kan välja att kliva över/transformera till ljuset eller ta sig till en plats i Universum där det kan fortsätta att vara i sin lägre frekvens.

Precis som när man läker sina egna skuggsidor för att befria sig från dessa, jobbar vi här med att omsluta mörkret med all vår kärlek och vårat ljus, för att mörkret på så sätt enkelt kan lösas upp.

Det är inget svårt, men det krävs en stadighet i sitt eget ljus för att processen ska fungera.

Dualiteten drar nu sina sista suckar i 3D-verkligheten och vi hjälper till i denna process för att komma upp till nästa nivå av enhet!

I kärlek,

Zoë