Vi närmar oss jul och då finns lite spännande att berätta! Inom paganistiska traditioner använder man inte orden ”jul” eller ”Christmas” utan ”Yule”, som – antagligen via fornengelskans ”Geola” – kan härledas till forntyskans ”Iol”. Och detta ”Iol” betydde ’hjul’, dvs. vår ”jul” är tydligt släkt med ”hjul”! Det hjul man syftade på bör ha varit Årshjulet, vars åtta sabbater står starka än idag. Yule högtidlighåller vintersolståndet, det skifte då hjulet ännu en gång börjar rotera mot ljuset. Sabbaten är tillägnad arketypen the Old God, herre över vintern, andevärlden, döden och magin. Han är känd under många namn, varav ett är Santa Claus. På ryggen bar han ”cauldron of plenty”, dagens julklappssäck. Genom magi var den full med mat som aldrig sinade, medan dagens säck snart blir tom …

Merry Yule!

We are closing in to Christmas and I must tell you this: The pagan traditions do not use the word ”Christmas” but ”Yule”, which marks one of the eight Sabbats during the Wheel of the Year. Four of them are greater and feminine in character, four are lesser and masculine. Yule is dedicated to one of the male archetype Deities, one of many facets in the gem stone that is the Universal Deity. He is the Old God, known under many names, one of which is Santa Claus. The Old God is the lord of the winter, the spirit world, death, and magic. As Santa Claus he carried the Cauldron of Plenty – which is the gift bag of today. Through magic the cauldron held endless amount of food, while today’s bag will soon be empty …

Merry Yule!