Slagorden i den franska revolutionen – ”Frihet, jämlikhet, broderskap” kan sägas vara epitet som stämmer bra på denna planets budskap.  Uranus upptäcktes 1781, en tid då många frihetskrig pågick runt om i världen.  Den industriella revolutionen startade i samma veva och ledde till omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar . Att frigöra är ett av denna planets budskap.

Studerar vi de grekiska gudasagorna så upptäcker vi titanen Prometheus, människornas vän, som gestaltar Uranusenergin. Han stal elden från Zeus, den högsta guden och gav till människorna, för att de därigenom skulle kunna laga sin mat och värma sina hus. För detta straffades han av Zeus genom att bli fastkedjad på en klippa och där han varje dag fick besök av en örn som hackade och åt av hans lever. Prometheus agerande är typiskt för Uranus – att ta saken i egna händer och sätta sig upp mot förbud, maktmissbruk och auktoriteter.  

Uranuspersonligheten

Den typiska Uranuspersonligheten är föregångaren, nyskaparen, rebellen, avantgardisten och ”uppfinnarjocke”. Det är en personlighetstyp som behöver få göra sin grej, på sitt sätt, när och om, han eller hon vill. Att kompromissa och samarbeta är inte denna typs bästa sidor – hellre då köra det egna racet, med den egna agendan. Den personliga friheten väger alltid tyngst och att inordna sig i andras system likställs för denna individ med tristess och stagnation. Det är en ”högspänningspersonlighet” som älskar överraskningar – och som kan vara både excentrisk och lynnig i sitt agerande.

Uranus och årshoroskopet

Uranus hjälper oss med att bryta rigida mönster. Den väcker upp och skakar om oss, ofta på ett oväntat, chockerande och kaotiskt sätt. Efter en Uranusperiod kan vi ofta konstatera att det inte alls blev som vi hade förväntat oss – på gott och ont.  Uranus vill bjuda på nya attityder, nya förhållningssätt och nya människor – allt för att skaka om oss i våra fastlåsta vanor och visa på mer originella, annorlunda perspektiv . Hur vi reagerar på dessa utmaningar – om vi fastnar i motstånd eller ej – har att göra med om vi känner oss så trygga i det gamla vanliga att förändring ses som hot. Är vi istället villiga att öppna oss och följa med på nya, spännande perspektiv, så kan Uranusperioderna erbjuda oss mycket livfulla, fräscha, aha-upplevelser.  Beroende på vilket område som utmanas i horoskopet, brukar jag råda mina klienter att under dessa perioder tillåta sig att ha många bollar i luften. Eftersom temat ofta är det oväntade och oförutsägbara kan man då undvika att hamna i en situation där man satsat allt på ett kort och blir snuvad på konfekten, trots att allt nyss såg så lovande ut. Att elektronik och datorer går sönder, är också kopplat till Uranus.  

Uranus och hälsa

Planeterna vill att vi följer med på deras budskap, så att vår personliga utveckling sker på bästa sätt. Känner vi tydliga signaler av rastlöshet, irritation och frustration är det ofta Uranus behov av frigörelse som gör sig påmint. Stressymptom, svårigheter att sova, slappna av, spänningstillstånd och kramper i kroppen är också Uranussignaler som behöver tas på allvar.  Negligerar vi signalerna så slår livet oss ofta hårdare och hårdare på fingrarna till dess att vi gör de nödvändiga förändringarna. Olyckor är något som också hör till denna planets oförutsägbara inverkan, och kanske är det så att dessa inte heller sker enbart av en slump.

Om du backar bandet och ser på ditt liv så inser du att du kanske har kompromissat på tok för mycket? Kanske ”sväljer du ” gång på gång sådant som tydligt går emot din uppfattning? Kanske borde du sluta upp med att krusa och vara till lags och istället bryta upp, frigöra dig och gå din egen väg?

Ett homeopatiskt perspektiv på astrologin

Ordet homeopati är sammansatt av grekiskans homeos ”lika” och pathos ”lidande, sjukdom”. I homeopatin tänker man att lika botar lika dvs. att sjukdomen i sig bär på lösningen till helandet. Om detta resonemang överförs till astrologin betyder det att en planets negativa yttring är en signal om att det är den konstruktiva som istället bör förstärkas. Genom Uranus-inflytandet blir alltså vägen ur den negativa stressen att bejaka den positiva istället, upplevelsen av ofrihet vänds till faktisk frigörelse, känslan av att var en udda, oförstådd outsider blir istället ett uttryck för att vara stolt över sin särart, söka sig till likasinnade och bejaka sin individualitet.

Uranus hjälper oss med att inte bli en kopia av någon annan – lycka till!  –