Om du frågar dina celler vad de önskar att du ska gör är svaret tydligt.
Alla dina organ som lungor, hjärta, hjärna- ja ALLT i din kropp är celler.
För att cellerna ska vara starka, bygga immunförsvar och stå emot virus vill de att du gör 4 enkla och naturliga åtgärder:

JORDNING – Du behöver läkande elektroner- de skyddar och läker dina celler. Hudkontakt med jorden ger elektroner till din kropp 👣

ANDNING – Medveten vardagsandning ger dina celler rätt mängd syre och du minimerar intag av virus, bakterier och andra skadliga partiklar 💥

NÄRING – Socker är förödande och ger näring till virus att växa, ge istället din kropp högvärdig näring, då kan cellerna bättre stå emot virus och vara starka 🌿

OMEGA-3 – Alla dina celler har ett skal som fungerar som dörröppnare. Skalen/cellmembranen behöver stor mängd och högvärdig form av Omega-3 för att elektroner, syre och näring ska ta sig in till cellen och på köpet får du fettsyrabalans ☀️

Forskning påvisar att var och en av ovanstående åtgärder ger positiva effekter på immunförsvar och att minska inflammation. När du systematiskt och samtidigt använder dig av jordning, andning, näring och Omega-3 ger du din kropp mångfaldigt starkare och snabbare grund för hälsa.

VI HAR GJORT DET ENKELT FÖR DIG!
Vi har satt ihop en minikurs:” VÄNDPUNKTEN – Naturlig Självläkning”.
Läs mer om den här: www.naturligsjalvlakning.se

DINA CELLER KAN ENDAST MÅ SÅ BRA SOM DEN MILJÖ DU TILLDELAR DEM!
Så ta med dig din nyfikenhet för Naturlig Självläkning och titta in på hemsidan.

Varmt välkommen 💚

Stärkande hälsningar/

PS: Du får även tillgång till en sluten Facebookgrupp där vi delar och stöttar varandra på vår väg till naturlig självläkning och starkt immunförsvar.
Vi ses där 🌿