Även om jag tydligt ser sambandet mellan planeterna och våra karaktärer – och har gjort det under de 40 år som jag arbetat som astrolog – så tror inte jag att planeterna ”påverkar oss”. Jag menar heller inte att ett horoskop kan säga ”hur någon är” eller ”hur något kommer att gå”.

Anledningen till att jag inte gillar det uttrycken är att jag inte är så pigg på en livssyn som skulle innebära att vi är passiva offer för yttre krafter. Jag är istället övertygad om att det bakom alla skeenden finns en orsak och en verkan, även om vi inte alltid i en nusituation är kapabla att inse – eller vill inse – att så är fallet. Av den anledningen så tror jag heller inte på slump eller tillfälligheter. Att allt sker av en logisk orsak lockar mig mer. 

Jag är övertygad om att vi med vårt medvetande skapar våra öden, liv efter liv, med 100%-iga konsekvenser, den karma, som hela tiden löses ut beroende på våra tidigare handlingar. Av den anledningen kan man aldrig enbart ur ett horoskop avgöra någonting om en individs moral- eller medvetenhetsnivå. Skulle så vara fallet skulle astrologi höra till facket ”spådomskonster” och tyvärr är det också där som den fortfarande huserar i gemene mans uppfattning.

Horoskopet på våldsmannen och idrottsmannen kan se likadant ut, liksom lögnhalsens och författarens horoskop. Dessa individer använder i första fallet sin självhävdelse, sin fightersida och i det andra fallet –  sin livliga fantasi –  på olika sätt. Det som avgör vilken av dessa sidor – den konstruktiva eller den destruktiva – har inte med horoskopet att göra utan är avhängigt individens egen empati- och utvecklingsnivå. Horoskopet är alltså en spegling av den energi som finns i en individ och säger ingenting om hur individen använder den. 

Det man alltså kan avläsa ur ett horoskop är de psykologiska behov en individ har. Det betyder att ett horoskop är en karta på vad vi behöver bejaka för att uppnå harmoni med oss själva och andra. Man skulle också kunna uttrycka det som att ett horoskop är ett uttryck för vår själ och hur kontakten med den kan stärkas. Och lyckas vi under vår livstid med konststycket att bejaka alla de olika delpersonligheterna/behoven i vår karaktär så kommer vi också att känna att vi hittat vår plats i tillvaron. Vi uttrycker vårt innersta. Vi går vår egen väg. 

”Planeterna är Guds sätt att tala till människorna” sade Tycho Brahe, astrolog och astronom som levde på 1500-talet. Om man tar till sig detta uttryck med en vidare syn på begreppet ”Gud”, som inte enbart något som hör hemma i religionen eller kyrkan, så inser vi att det han sade absolut gäller än idag Det är ett tal, en kommunikation till oss som förmedlas genom planeterna. 

Kan vi tolka deras budskap, lyssnar vi till den kommunikationen, blir planeterna en coach och vägvisare – som tillsammans med vårt eget ansvarstagande och arbete med oss själva för att stärka och uttrycka de konstruktiva sidorna av varje stjärntecken och planet – en ovärderlig hjälp att klara av livet och dess utmaningar.

Varmt välkomna till ”Vännerna” i Göteborg, Hagåkersgatan 6 a den 2 april  kl 19.00 då jag förmedlar hur astrologin kan vara ett terapeutiskt redskap som hjälper oss att verkligen ”se” oss själva – oavsett präglingar och pålagor från föräldrar, kultur, samhälle etcetera  – och hur vi kan vända planeternas skuggsidor till sol-sidor.   

Här är Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/382881799140557/