Vi letar efter svar men har inte alltid ställt rätt fråga. Vi vill ha förändringar i våra liv men göra för få val. Vi hoppas på framtiden men ältar oftast situationer som redan varit. Vi säger ja när vi borde säga nej och tvärtom.

Att leva sitt liv som om man vore maktlös, utan kraft skapar meningslöshet, bitterhet, vrede och sorg. Att tro att man inte får eller kan är förödande. Att tro att man inte vet vad man vill skapar stagnation. Vi föds in och dör i den fysiska världen. Allt som händer i det livet har ett syfte. Om det inte skulle ha ett syfte så är det utan mening och livet skulle vara meningslöst.

Alla vi träffar, allt vi ”äger” är förgängligt. Livet är i ständig förändring och vi kan inte hålla fast vare sig människor eller saker, inte ens vår kropp. Så vi behöver fråga oss själva – vad är syftet med mitt liv, varför finns jag, vem vill jag vara, vem är jag egentligen? Vem eller vad ska bestämma i mitt liv, är det jag eller är det andra? Är det saker jag har eller inte jag har som ska bestämma hur jag mår? Om jag är evig och inte kan dö, vad är jag då rädd för? Finns det något som hindrar mig från att ställa mig på kaptensbryggan på min livsbåt och börja styra?

All förändring, all vägar framåt börjar inifrån och sedan ut, inte tvärtom. Att lära sig lyssna på själens röst är helt avgörande och för att höra den så krävs meditation och stillhet. Då hör jag, då vet jag hur jag ska gå min andliga, spirituella väg. All ökad medvetande kräver inre betraktelser och då är meditation ett oerhört viktigt och bra verktyg. Om jag inte lyssnar på min inre röst hur ska jag då veta vad jag vill, vem jag är och vilka mina värdegrunder är?

När vi lyssnar på vår inre röst, på hjärtats röst så kommer vi att ställa rätt frågor, vi kommer göra fungerande val, vi kommer sluta hoppas på framtiden och istället börja skapa den, vi kommer att säga ja och nej vid rätt tillfällen, både till oss själva och andra. Vi kommer inse att vi inte är maktlösa utan kraftfulla och våra liv kommer fyllas av lugn, frid och kärlek. Lite i taget, efterhand så förändras våra liv så vi kan bli dem vi är ämnade att vara. Det är sant för dem som gått före, det är sant för mig och miljoner andra och det kan bli sant för den som väljer att slå följe.
© Jai Gurudev Thornell