En av jordens många kloka ursprungsbefolkningar, i detta fall en sydamerikansk, refererar till Corona som ”vår äldre broder”. Corona har kommit för att lära oss vår roll i alltet och visa oss vår plats på planeten, menar man. Var och en med spirituell förankring förstår att detta är helt sant, och att det mest tanklösa vi kan göra att förvänta oss att allting ska ”återgå till det normala” – och att till råga på allt arbeta mot det målet. Vi behöver ta ett stort kliv ut ur vår moderna föreställningsvärld och förstå att det som hittills har betraktats som normalt för oss inte är det för någon annan organism på jorden, och heller inte skulle ha varit det för våra förfäder. Det normala handlandet för oss har haft utgångspunkt i att människan är en länk utanför kedjan, att vi har en kosmisk särställning som rättfärdigar vilket leverne som helst.

Så är det inte och mänskligheten måste tänka om och göra rätt. Då behöver inte Corona komma tillbaka som en betydligt äldre och väldigt mycket elakare broder. Det gör han om vi enligt ”normalstandard” fortsätter att fly från vårt eget inre och försöker att ersätta vilsenheten med lyx som är skapad genom rovdrift av planeten. Det gör han om vi fortsätter att bränna skogar, förgifta åkrar och konsumera utan hejd. Det gör han om vi fortsätter att sätta små plåster på djupa sår, det vill säga när vi inte tar tag i problemen i grunden utan ägnar oss åt kosmetik.

Många kommer inte att vilja se en förändring och jordens konfliktsektorer kommer därför att bli fler. Men hoppets stjärna tycks ändå lysa allt starkare ju längre tiden går! Människor rapporterar om en delvis förändrad syn på tillvaron; exempelvis har många upptäckt att det kan vara lika trevligt att ”hemestra” som att åka till fjärran resmål. Och för varje sådan mental vinst som vi hämtar hem ökar chansen för att brodern stannar upp och aldrig utvecklar sin muskelmassa. Så vill vi ha det. Så vill alla ha det. Därför tar den kloka chansen att lyssna till budskapet som har kommit till vår planet och handla därefter.

Då går solen åter upp över mänskligheten.