Om vi speglar det moderna samhällets energitillstånd i yin-/yangsymbolen (som korrekt heter ”tai chi”) skulle den vackra symbolen bli förvriden. Det vita yangfältet skulle dominera helt och endast några små svarta lugnande yinstänk skulle synas.

I zenmeditation hittar vi motpolen. Vi behöver den. Vi människor skapar världen och följaktligen är det inom oss som omdaningen måste ske. Mahatma Gandhi uttryckte saken så: ”Bli den förändring du vill se!” Under influenser av taoistiska filosofiska principer varken vill man eller gör man något i zenmeditation. Detta uttrycks i ordet ”shikantaza”, som är japanska och betyder ’ingenting förutom att sitta’. ”Zazen” – ’att sitta i zen’ kan objektivt sägas vara den ultimata yangdödaren och är ett redskap för alla tider, vare sig de hör till involution eller evolution. Vår planet är en jouröppen kursgård med obligatorisk närvaro, och zen är en av de främsta lärarna där, bland rosor och törnen.

If we mirror the energy state of modern society in the yin/yang symbol (its real name is ”tai chi”), this great symbol should be unrecognizable. The white yang area would dominate completely, while yin would appear as only a few calming black dots.

In zen meditation we find the opposite. We need it. We humans create the world; therefore the transformation must take place inside us. Mahatma Gandhi put it this way: ”Be the change you wish to see!” Under the influences of taoistic philosophy you neither want nor do anything in zen meditation. This is expressed through the word ”shikantaza” (jap.) which means ’nothing but sitting’. ”Zazen” – ’to sit in zen’ – can objectively be said to be the ultimate yang killer and is a tool for all times, whether they belong to involution or evolution. Our planet is a 24/7 educational institution, built on roses and thorns and with mandatory attendance, and zen is one of its prime teachers. 

www.garden-of-feathers.com