Det här är en fråga som fler och fler av er har ställt till mig på senaste tiden och jag svarar därför er alla genom det här inlägget.

Den är här! En tidsålder är en pågående process om mellan 2100-2500 år innan den byter tecken, så det är en långsam process som steg för steg bryter igenom. Därför kan det förekomma en väldig massa olika datum på nätet när ni googlar fram vilket som egentligen utgör startpunkten. Och för att förstå vad denna tidsålder innebär behöver vi backa historien ett litet tag och vidga perspektiven.

Vattumannen tillhör det elfte huset som handlar om nätverk, communitys, grupper, organisationer, föreningsliv, multinationella intressen etc. Där Lejonet – som är det balanserande tecknet mitt emot – är personlig, varm och handlar om kärlek, är Vattumannen global, nyutvecklande och relativt känslokall om den är i obalans. En Vattuman kan i sin värsta obalans bli en galen professor som inte tänker på konsekvenserna för mänskligheten. Det anses därför vara det minst personliga tecknet av alla.

Många glömmer också bort att innan Uranus – Vattumannens styrande planet – upptäcktes styrdes Vattumannen av Saturnus. Det medför att den underliggande energin av Saturnus fortfarande finns kvar. Det finns alltså två typer av Vattumän och även två olika sätt att arbeta med Vattumannens energi.

Den sida av Vattumannen som styrs av Saturnus kan känna: “Jag vill passa in, jag vill hitta MIN grupp där andra är som jag”. Du som har månen, Venus/Mars eller södra noden i Vattumannen kan betrakta dig själv som en knäpp, märklig och udda personlighet som inte passar in i de normer som är allmänt accepterade. Med Chiron i Vattumannen kan du känna att du är så knäpp att ingen någonsin kommer att lyssna på dig. Du försöker då anpassa dig i det yttre, härmar hur andra gör och ser ut och gömmer undan det som skiljer dig från de andra.

Det som då kan hända med en Saturnus-Vattuman är att du går från grupp till grupp. En tid kan du vara punkrockare och klär dig då som dem, går som dem och talar som dem. Ända tills du känner att de här människorna och sångtexterna får dig att storkna. Då byter du grupp och blir folksångare eller spelar klassisk gitarr eller… Tills du antingen blir utkastad ur gruppen efter att ha gjort dig omöjlig eller lämnar dem för att du inser att du inte är som dem.

Vattumän vill tillhöra. Fast eftersom du samtidigt är en rebell som vill utveckla, kan det hända att du blir utkastad ur gruppen. Eller börjar tänka att “den här gruppen är inte så smart som jag trodde, jag beger mig iväg till en grupp som är som jag”. Vad som än händer så når du till sist en punkt där du inser att “Jag är inte som dem!”

Så du fortsätter att hoppa runt mellan olika grupperingar. Tills du en dag inser att du redan är en del av ALLTET och att du därför ingår i ALLA grupper. Alla olika grupperingar – som har skyddat sig själva och ställt sig emot andra grupper – blir till EN enda stor grupp.

Ser ni likheterna med det som har hänt i världen? Med olika grupper som ställts mot varandra, nationalistiska politiska rörelser etc?

Uranus kan sägas vara ditt personliga omedvetna, din unikitet. Det är därför det ploppar upp insikter hos dig när Uranus aktiveras på stjärnhimlen. Och det är i ditt unika jag som det blir ett så vackert balanserande komplement till Lejonets lekfullhet och kreativitet, ditt inre barn i kontakt med den universella kärleken.

Så en Vattuman i balans VET att du tillhör alla grupper och frigör dig därmed från de individuella gruppernas pålagda begränsningar och normer. Vattumannens energi gör alltså att du får kraft att bryta dig loss från gamla normer, leva utifrån din egen sanning och ditt unika jag och bli FRI.

Du inser att du passar in i världen var du än bor och vad du än jobbar med. Du kan bo vart som helst i hela världen och ändå passa in, för du är människa och en global världsmedborgare.

Så nu översätter vi det här till Vattumannens tidsålder. Vi kommer från Fiskarnas tidsålder där det handlade om religioner, avskildhet, kloster, ashrams etc. och där du var tvungen att ha en lärare som undervisade dig om mysterierna. Och den mystiska världen och vår vardagliga värld utgjorde två skilda världar. Om man var spirituell ansågs det svårt att samtidigt leva ett ordinärt s.k. “Svensson-liv” och äga materiella saker. Det fanns en uppfattning om att andlighet och pengar inte är förenliga. Du skulle inte ha ett ego, inget “själv” och om du hade det fanns det ett flertal varianter av andlighet som förordade tortyr av dig själv genom piskor, tagelskjortor och förödmjukelse av olika slag för att trycka ner egot.

Fiskarnas balanserande motsatta tecken är den pragmatiska och organiserande Jungfrun, vilket innebar att andligheten fick normer att leva efter. En regelbok för “Så här är, beter sig och lever en andlig person.” Kungarna styrde genom att hävda att deras makt var från Gud. Att bryta mot samhällets regler var liktydigt med att häda och ledde till ett liv i helvetet. Inte undra på att många fortfarande idag är rädda för den straffande “guden”. Det uppstod därmed under Fiskarnas tidsålder en separation mellan “det andliga”/”the spirit” (Fiskarna) och det världsliga (Jungfrun).

Nu går vi in i Vattumannens tidsålder och helar/läker den här separationen. Och vi gör det genom en klarsynt intelligens och med hjälp av innovativa, nyskapande tekniska lösningar.

Vi låter himmel och jord bli ett och samma. Vårt högre jag tar plats i vår egen kropp. Vi inser att vi alla i världen tillhör samma energifält och att vi alla är beroende av varandra och sammanlänkade. Ingen människa är en egen ö, som John Donne uttryckte det en gång. Det finns ingen separat Gud/Allah/Jahve/”whatever” som sitter som en gubbe i himlen. Vi är alla vår egen gud/gudinna. Himlen och helvetet är något som vi skapar själva genom att vara antingen i samklang med Allt-Som-Är eller separerade från det. Och ditt ego blir liktydigt med din personlighet och ditt eget uttryck. Det ska därför inte längre tryckas ner, eftersom det utgör din inre “spirit”, ditt inre “go” och din urkraft. Du kastar nu av dig bördan av skuld och skam, och tillåter dig att blomma ut i din egen skönhet.

Den nya tidsåldern bär med sig energier från både Saturnus krav på ansvarsfullhet och Uranus rebelliska, innovativa och nyskapande kvalitet. Du öppnar upp ditt tredje öga och använder din intelligens och teknologiska resurser för att skapa nya lösningar på gamla problem.

Det innebär också att vi skapar en mer rättvis värld. En värld som ägs och styrs av människorna och där resurserna fördelas mer jämlikt. Vi kommer sakta att gå från en värld där 1 % äger allt och 99 % är utan, till en värld där fördelningen är den omvända. En värld där andlighet innebär direktkontakt med dina guider utan att gå via en präst, guru eller en annan “tolk” mellan dimensionerna. En värld där du står i din egen kraft och lever din egen unika sanning och i din fulla potential. Du återtar makten över ditt eget liv.

Så det är inte konstigt att världen står i brand just nu, eller hur?

För att den här utvecklingen inte ska bli kall eller människofientlig (som ju är Vattumannens baksida) behövs det en väldig mängd kärleksarbetare som balanserar upp med Lejonets kreativa och kärleksfulla energi. Och det är där DU kommer in i bilden, kära ljusarbetare. Eller kanske ska vi numera hellre kalla dig för en “kärleksbalanserare”? Förstår du nu hur oändligt viktig du är? Och hur viktigt ditt unika bidrag av kärlek till världen är?

Vi har tre starka möten framför oss i år mellan Jupiter och Pluto som vid varje möte har inneburit att folket revolterat mot den rådande makten. Fast om det handlar mitt kommande inlägg.

All kärlek, ljus och healing!

Lillemor Golden Dragon