Människan i vår tid lever utanför naturliga cykler – och i det är hon unik. Att grundenergierna avlöser varandra minut för minut och årtusende för årtusende har historiskt varit hela världsordningens bas. Vi må kalla dessa yin och yang, Gudinnan och Guden eller vad som helst, men namnen har alltid syftat på samma företeelser.

Nu ökar den lugna, sammandragande yinenergin sin dominans mer för varje dag. Detta kan vi utnyttja för att gå in i en period av involution, dvs. vända oss in mot oss själva i tanke och aktivitet. Då lägger vi oss i linje med de universella energiströmmarna, och när vi gör det ökar chansen till ett lyckat arbete markant!

/ Thorwald Lorentzon, Garden of Feathers (www.garden-of-feathers.com)

In our time humanity lives outside the cycles of nature. This makes us uniqe. The fundamental cosmic energies take turns every minute and every millennium, and this has historically controlled the entire world order. We may call these energies yin and yang, Goddess and God or whatever – the names have always referred to the same phenomena.

Now, day by day, the calm and constringent yin energy increases its dominance. We can take advantage of this and go into a period av involution, that is, inner working. When we do, we align with the universal energy flows, and that, in turn, increases our chances of a successful job!